Już 25 lat pomagamy firmom tworzyć inkluzywne środowisko pracy

Zapewniamy wsparcie w zakresie redukcji ponoszonych wpłat na PFRON poprzez aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Edukujemy, przełamujemy bariery, wspieramy realizację strategii polityki ESG, pokazujemy korzyści biznesowe i wizerunkowe, jakie daje firmie zatrudnianie pracowników z orzeczeniem. Oferujemy doradztwo i szereg usług w zakresie prawa, kadr i księgowości.

Zapewnimy stały dostęp do aktualnych informacji prawnych i kadrowych


Pomożemy Ci w zarządzaniu dokumentacją personalną oraz rozliczeniem pracowników z niepełnosprawnościami


Znajdziemy kandydatów odpowiadających potrzebom Twojej organizacji


Zapewnimy wsparcie na każdym etapie wdrażania pracowników z orzeczeniem

Usługi

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w kontekście ESG

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu to światowy trend, od którego nie ma już odwrotu. I choć ESG nazywane są często czynnikami niefinansowymi, mają bezpośrednie przełożenie na pozyskiwanie kapitału i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Pracujący ludzie

Doświadczony partner

Od wielu lat działamy na rzecz dostępnego i otwartego na osoby z niepełnosprawnościami rynku pracy. Budujemy świadomość społeczną i lobbujemy za korzystnymi zmianami w prawie. Zaufało nam już ponad 3000 firm.

Wiemy jak optymalizować koszty zatrudnienia, pozyskiwać ulgi we wpłatach na PFRON i dofinansowania do wynagrodzeń oraz jak tworzyć przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami miejsca pracy. Szkolimy i wspieramy pracodawców w zatrudnieniu wykwalifikowanych i pełnych zapału ludzi.

Zatrudniaj osoby z niepełnosprawnościami, otwórz się na realne korzyści:

korzyści wizerunkowe - zyskując lojalnych pracowników, możesz jednocześnie propagować wartości biznesu odpowiedzialnego społecznie
unikalne talenty - pracownicy z niepełnosprawnościami wniosą do Twojej firmy wyjątkowe doświadczenia, inne perspektywy oraz kreatywność, która na co dzień pozwala im przezwyciężać trudności
redukcja wpłat na PFRON - przy okazji tworzenia inkluzywnego środowiska pracy możesz znacznie obniżyć koszty prowadzenia działalności
zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy - przygotowanie przestrzeni biurowej do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością podlega refundacji
zwrot kosztów szkolenia - zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami daje możliwość dostępu do środków przeznaczonych na rozwój ich zawodowych kompetencji
wsparcie ze środków publicznych - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Dołącz do naszego newslettera
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Obpon 2024