Polityka Prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu (OBPON), będąca właścicielem serwisu www.obpon.com.pl („Portal”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z Portalu szanując Twoją prywatność i dbając o ochronę danych osobowych.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z Portalu, przygotowaliśmy niniejszy dokument, zwany Polityką prywatności („Polityka”).

 1. Polityka zawiera szereg informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez OBPON, w tym m.in.:
  • określa rodzaje danych osobowych, które przetwarza OBPON,
  • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego Administrator przetwarza Twoje dane osobowe,
  • wyjaśnia, kiedy i dlaczego OBPON będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami,
  • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.
 2. Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś użytkownikiem korzystającym z Portalu.
 3. Przez użytkownika rozumie się także przedstawiciela użytkownika, który w imieniu użytkownika korzysta z Portalu.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).
 5. Portal zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Równocześnie zachęca, aby po przejściu na stronę internetową innego Administratora zapoznać się z jego polityką prywatności oraz zasadami stosowania plików cookies. W przypadku wyżej wymienionych dokumentów, zalecamy kontakt z Administratorem, w celu uzyskania informacji na ten temat.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. A. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, adres do doręczeń: ul. A. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452408, NIP: 5170362236, REGON: 180950466 dalej zwana OBPON („Administrator” lub „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami na wyżej wymieniony adres korespondencyjny, bądź pod adresem e-mail: biuro@obpon.pl.

DANE ZBIERANE OD UŻYTKOWNIKÓW

 1. Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Ciebie (w tym Twoje dane osobowe) w związku z Twoją aktywnością w Portalu. Będą to dane:
  • podane przez Ciebie w związku z wypełnieniem i przesłaniem formularza kontaktowego,
  • niezbędne do realizacji zamówionych lub zakupionych usług, prowadzenia rozmów telefonicznych i spotkań z naszym przedstawicielem, realizacji wydarzeń, szkoleń, zajęć, których organizatorem, współorganizatorem lub patronem jest Administrator, niezbędne do przygotowania i przedstawienia oferty handlowej, informacji o Portalu, w tym danych niezbędnych do marketingu bezpośredniego obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  • dotyczące wyszukiwanych i przeglądanych przez Ciebie tematów,
  • dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego czy przeglądarki,
  • inne dane zawarte w plikach cookies.
 2. Osoby fizyczne odwiedzające Portal lub korzystające z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną są uprawnione do kontroli swoich danych osobowych. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług drogą elektroniczną, stosownie do art.18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

 1. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym firmom lub osobom trzecim oraz nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik wyraził na to zgodę.
 2. Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. dostawcom usług związanych z prowadzeniem Portalu, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i konsultacyjne, operatorom pocztowym, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym i windykatorom, bankom, biurom rachunkowym, operatorom płatności, operatorom systemu komentarzy, operatorom komunikatorów typu chat online, upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Portalu, firmom świadczącym usługi marketingu, a także podmiotom upoważnionym do odbioru danych na podstawie przepisów prawa).
 3. Każdy z w/w podmiotów, któremu udostępnione zostały Twoje dane osobowe, staje się odrębnym i niezależnym od Administratora administratorem danych osobowych, w związku z czym, spoczywają na nim wszelkie obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
 4. Gromadzone w dziennikach logów dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania Portalem z zastrzeżeniami podanymi poniżej. Administrator nie identyfikuje Użytkowników Portalu.
 5. Zbieramy informacje w celu analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, w związku z czym, informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Portalu na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

PLIKI COOKIES ORAZ ZMIANA USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ

 1. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies (tzw. „ciasteczek”) znajdujących się na naszych stronach internetowych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Korzystamy z plików cookies w różnych celach. Przykładowo prowadzimy monitoring łącznej liczby odwiedzających naszą Stronę internetową – na zasadach anonimowych i zagregowanych. Możemy także stosować pliki cookies, aby móc Cię zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na Stronie internetowej oraz w celu personalizacji Strony zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe.

USTAWIENIA I USUWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookies lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz o tym poinformowany. Pamiętaj jednak, że całkowite zablokowanie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszego Portalu. Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/, która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce lub urządzeniu, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookies. Informacje na temat usuwania plików cookies z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookies może mieć wpływ na funkcjonalność Portalu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Portalu reklamodawców.

LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników mogą podlegać logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem oraz w celu umożliwienia korzystania z Portalu. Nie są one kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Portal i wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

CELE PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. pośród plików cookies można wyróżnić te, które są niezbędne do działania Portalu i wykorzystywane są, w celu:
  1. utrzymania sesji Użytkownika,
  2. zapisania stanu sesji Użytkownika,
  3. umożliwienia autoryzacji przy logowaniu,
  4. monitoringu dostępności usług,
  5. personalizacji Portalu (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej),
  6. poprawienia wydajności Portalu – (na przykład: analizowania jak użytkownicy korzystają z Portalu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedzają, czasu, jaki w nim spędzają oraz problemów, jakie w nim napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala Administratorowi poprawiać działanie Portalu),
  7. zapamiętania danych i wyborów Użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie),
  8. poprawiania funkcjonalności – (na przykład: zapamiętanie ustawienia i wybory Użytkownika np. region, w którym się znajduje, personalizowane ustawienia treści by dostarczyć Użytkownikowi jak najbardziej spersonalizowane treści i usługi),
  9. reklamowania – dostarczania Użytkownikom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom,
  10. umożliwiania interakcji z kanałami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie znajomych czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony),
  11. tworzenia statystyk tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających Portal (na przykład: informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie, liczbie osób odwiedzających) oraz statystyk przepływu Użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi,
  12. zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
  13. przywrócenia sesji,
  14. zapamiętania ostatnio wybranej kategorii wyszukiwania,
  15. wyświetlania ostatnio wybranego parametru sortowania.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, ujawnionych na potrzeby realizacji umowy udostępniania treści na Portalu oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

 1. Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do celów niezbędnych do wykonania wiążących nas umów lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), takich jak:
  1. skontaktowanie się z Tobą i obsługą zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  2. administrowanie i zarządzanie Portalem,
  3. realizacja usług zamówionych za pomocą Portalu,
  4. prowadzenie newslettera,
  5. prezentacja oferty Portalu lub informacji o Portalu,
  6. obsługa wydarzeń, szkoleń, zajęć, których organizatorem, współorganizatorem lub patronem jest Administrator, a w których udział bierze Użytkownik.
 2. Na podstawie Twojej zgody, podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w tych wszystkich przypadkach, gdy zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania Twoich danych, np. w razie podania danych osobowych w zakresie szerszym niż jest on niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. wykonania usługi, kontaktu w zakresie obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub administrowania (zarządzania) Portalem.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 2. możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię,
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych, tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody,
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne,
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes, możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego,
 6. w przypadkach określonych prawem, np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/-aś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych,
 7. możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Ci w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 8. w każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale pamiętaj że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np. uniemożliwi lub utrudni Ci korzystanie z funkcjonalności i zasobów Portalu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator prowadzi działania w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami RODO. Administrator zapewnił m.in., by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione do tego i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może zostać zmieniona przez Administratora, między innymi w celu uwzględnienia zmian w prawie, postępu technologicznego, zmian w zakresie prowadzonej działalności lub nowych usług. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą sygnalizowane przez Administratora poprzez umieszczenie stosownej informacji na Portalu. W przypadku zmian o charakterze istotnym, Administrator ma prawo informować o nich również w inny sposób (na przykład drogą mailową).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego Portalu oraz przetwarzania danych przez Administratora i nie może być rozszerzana na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie, z którymi Użytkownik kontaktuje się za pośrednictwem podanego linku, przez podmioty, z którymi Administrator współpracuje, aby dostarczyć Użytkownikowi zamawiane usługi, ani też przez podmioty uzyskujące dostęp do informacji, dotyczących Użytkownika przez Portal. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opisane powyżej dalsze przetwarzanie danych.

Dołącz do naszego newslettera
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Obpon 2024