O nas

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w kontekście ESG

#StartujZinkluzją

Raportowanie czynników ESG dotyczy coraz szerszej grupy przedsiębiorców. Odpowiednie, wprowadzane na poziomie unijnym i krajowym regulacje prawne mają na celu zachęcić, a często również zobowiązać firmy do zwracania szczególnej uwagi na kwestie środowiska, społeczności i ładu korporacyjnego. Przedsiębiorcy, którzy ujawniają informacje związane z ESG, mogą liczyć na dużo większe zainteresowanie - tak ze strony świadomych konsumentów, jak i inwestorów.

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu to światowy trend, od którego nie ma już odwrotu. I choć ESG nazywane są często czynnikami nie-finansowymi, mają bezpośrednie przełożenie na pozyskiwanie kapitału i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Jednym z czynników społecznych zaliczanych do ESG jest budowanie różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy. To takie środowisko, w którym pracownicy z niepełnosprawnościami traktowani są na równi z pracownikami pełnosprawnymi. Dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony pracodawcy, zyskują równe szanse na znalezienie zatrudnienia i na rozwój zawodowy.

Różnorodne zespoły, w których pracują również osoby z niepełnosprawnościami, mogą tworzyć lepsze, bardziej uniwersalne produkty i usługi, a dzięki temu – zwiększać konkurencyjność firmy. Warto przy tym pamiętać, że obecnie 1/7 ludzkości dotknięta jest jakąś formą niepełnosprawności. Firma odpowiedzialna społecznie i tworząca produkty lub usługi, z których tak ogromna część populacji mogłaby potencjalnie korzystać, automatycznie zyskuje w oczach klientów i inwestorów.

Dołącz do naszego newslettera
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Obpon 2024