Uzyskanie dofinansowania PFRON

Rekrutacja stacjonarna

#PracaNaMiarę

Kompleksowe wsparcie w zatrudnieniu do pracy stacjonarnej pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności w celu osiągnięcia ustawowego 6% wskaźnika zatrudnienia i uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń.

W ramach usługi oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie począwszy od procesu rekrutacji po zatrudnienie kandydatów na stanowiska stacjonarne.

Analiza dokumentów i struktury zatrudnienia

Na podstawie analizy przekazanych dokumentów Twojej firmy przedstawiamy kalkulację pełnej optymalizacji kosztów wraz z liczbą pracowników niezbędną do osiągnięcia 6% wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń. Wskazujemy obszary, stanowiska i zadania, które mogą być realizowane stacjonarnie przez pracowników z niepełnosprawnościami.

Profile kandydatów i proces rekrutacji

Wspólnie przygotowujemy profile kandydatów na rekomendowane stanowiska wraz z pełnym opisem zadań do realizacji przez pracowników z niepełnosprawnościami w Twojej organizacji. Proces rekrutacji pracowników realizujemy całościowo, rekomendujemy kandydatów z odpowiednimi kompetencjami, doświadczeniem oraz predyspozycjami odpowiednimi do realizacji wyznaczonych zadań.

Wsparcie procesu zatrudnienia oraz dofinansowanie do wynagrodzeń

Wspieramy proces zatrudnienia wraz z przygotowaniem kompletu akt osobowych. Po zatrudnieniu wymaganej liczby pracowników, oraz osiągnięciu wskaźnika 6% zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nasz ekspert we współpracy z Twoim działem kadr przygotuje dokumenty oraz zapewni merytoryczne wsparcie w pozyskaniu dofinansowania do wynagrodzeń każdego zatrudnionego pracownika z orzeczoną niepełnosprawnością.

Rozliczenie dofinansowań do wynagrodzeń z aplikacją eSOD

Do rozliczania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością dostarczamy bezpłatnie przez okres 3 miesięcy aplikację eSOD.

O nas

Gotów na współpracę?

Porozmawiajmy o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie w stworzeniu inkluzywnego środowiska pracy

Dołącz do naszego newslettera
Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Obpon 2024